Zorgverzekering en betalingsvoorwaarden | FysioSoesterberg

Zorgverzekering en betalingsvoorwaarden

Lees de voorwaarden van uw zorgverzekering

Uw indicatie bepaalt of de fysiotherapeutische behandeling vergoed wordt door de basisverzekering. Sinds een aantal jaren wordt er onderscheidt gemaakt tussen indicaties die langdurig of chronisch fysiotherapie behoeven en indicaties die af kunnen met kortdurende fysiotherapie. Indien uw indicatie recht geeft op langdurige fysiotherapie dan zal de basisverzekering dit vergoeden vanaf de 21e behandeling. De basisverzekering verlangt voor deze vergoeding een verwijzing van een arts. Voor de eerste 20 behandelingen kunt u wellicht aanspraak maken op uw aanvullende verzekering

Kortdurende fysiotherapie wordt niet vergoed uit de basisverzekering. De meeste verzekeraars vergoeden dit vanuit de aanvullende verzekering.

Hulp nodig bij uw polisvoorwaarden?

Voor een overzicht verwijzen wij u naar de site www.fysiotherapie.nl. Hier wordt dagelijks gewerkt aan overzichten van de verschillende ziektekostenverzekeringen waarin de vergoeding van fysiotherapie wordt toegelicht. Als u uw eigen polisvoorwaarden naleest en nog twijfelt over hetgeen u leest, neem dan gerust contact met ons op.


Geen aanvullende verzekering afgesloten?

Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten en u zich afvraagt of wij u van dienst kunnen zijn, neemt u dan contact met ons op. Tijdens de eerste afspraak kunnen wij u van dienst zijn met:

  • Een goed fysiotherapeutisch onderzoek

  • Adviezen voor uw herstel en

  • Een indicatie over de te verwachten kosten.

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en Fysiosoesterberg

  • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten

  • De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen;

  • Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur;

  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht

  • Betaling voor de behandelaarische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat Fysiosoesterberg en/of Incassoned vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.