Onze werkwijze - wat mag u verwachten


De eerste afspraak

  De eerste afspraak wordt gevuld met een uitgebreid vraaggesprek over uw klacht. Aansluitend vindt er een lichamelijk onderzoek plaats gericht op het vaststellen van de behandelbare aspecten. Aan het einde van het lichamelijk onderzoek zal het behandelplan worden besproken. De behandeldoelstellingen en de behandelvormen worden daarbij aan U uitgelegd. Ook wordt duidelijk wat het aandeel van de therapeut zal zijn en welke mate van zelfwerkzamheid van U wordt verwacht.


Vervolgafspraken

  Wij werken op afspraak. Wij streven ernaar om strak op tijd te werken. Uw tijd is kostbaar. U mag van ons verwachten dat U niet hoeft te wachten.


Advies

  Gevraagd en ongevraagd zullen wij zowel U als uw verwijzer advies bieden voor een optimaal en spoedig herstel. Structureel overleg met uw huisarts is daarbij een van onze overleg vormen. Een goede relatie en nauw contact biedt de mogelijkheid om ook tussentijds in overleg met uw verwijzer de behandeldoelen en vormen bij te stellen en op elkaar af te stemmen.


Weer thuis

  Weer thuis na een opname in een ziekenhuis of verpleeghuis is voor U vaak prettiger dan het verblijf in een ziekenhuisbed. Dat thuis de fysiotherapeutische behandeling wordt voortgezet zoals uw specialist dat heeft aangegeven is voor ons vanzelfsprekend. Om dat zo goed mogelijk te doen onderhouden wij met onze collega's in de verschillende centra een goed contact.