Samenwerking


Artsenoverleg

  Wij vinden optimale zorg belangrijk. Daarom hebben wij met regelmaat overleg met de plaatselijke huisartsen. Waar nodig wordt in samenspraak het behandelplan aangepast.

Als de behandeling bij ons naar een eindpunt loopt dan zullen wij U stimuleren om het sporten weer op te pakken. Wij hebben een goede samenwerking met de lokale sportscholen.


Kinderfysiotherapie

  Wij werken samen met Kinderfysiotherapie Zeist.

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkeling gerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

De kindertherapeut is elke donderdag (volgens afspraak) aanwezig op onze dependance in het medisch centrum op de Buys Ballotlaan 6 te Soesterberg.

voor meer informatie: KinderfysiotherapieZeist.nl