Oedeemtherapie


Wat is oedeem?


Oedeem is een abnormale vochtophoping in het weefsel m.a.v. een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel. Enkele veel voorkomende vormen van oedeem zijn:

Wat doet een oedeemtherapeut?


De therapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden.

Manuele lymfdrainage:
Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde (specifieke) handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog in tact is zodat het daar vandaan in de circulatie/bloedsomloop kan worden opgenomen.

Compressietherapie:
Door middel van het aanleggen van bandages/zwachtels wordt van buiten af een continue druk aangebracht die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van lymfe ondersteunt. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous (TEK), e.v.t. door ons, worden aangemeten.

Oefentherapie:
In veel gevallen kan door het oedeem er een bewegingsbeperking zijn ontstaan waardoor bewegingsomvang en spierkracht zijn afgenomen. Door oefeningen kunt u de functie van uw ledematen weer verbeteren. Daarbij maken we gebruik van de "spierpompfunctie " van onze spieren. Dit is belangrijk voor het transport van oedeem.

Lymfetaping:
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape die een liftende werking heeft. Hierdoor kan de onderhuidse circulatie verbeteren en de afvoer van lymfevocht bevorderd worden.

Ademtherapie:
Specifieke oefeningen met betrekking tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van (lymfe)vocht.

Voorlichting:
U wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?


Als u zonder verwijzing komt, via de z.g.n. directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF), wordt er een afspraak met u gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor oedeemtherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door uw huisarts worden bekeken. Is dit het geval dan neemt de oedeemtherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug. Als er een indicatie is voor oedeemfysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De oedeemtherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijkt de oedeemtherapeut of de patient andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzer al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande (m.u.v. de screening).

Vergoedingen.


Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemtherapie. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, de vervolgbehandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Evelyn Eman, oedeemtherapeut en tevens opgeleid voor het aanmeten van therapeutisch elastische kousen (TEK).

Relevantie site: www.nvfl.nl