Meer informatie...


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) - Wat betekent dit voor u?

 

Sinds 2006 kunt u rechtstreeks bij de fysiotherapeut terecht zonder verwijsbrief van de arts. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht zodat u snel weer kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de co�rdinatie van uw zorg. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het is niet meer noodzakelijk. Voor ernstige aandoeningen verlangen de verzekeraars wel een verwijzing. Uw behandelende therapeut zal in dat geval contact opnemen met uw arts.


Hoe maakt u gebruik van DTF?

 

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of de fysiotherapeut U direct mag gaan behandelen. Bij ernstige aandoeningen zal het advies �raadpleeg uw arts� gegeven worden. Wanneer u behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of een van zijn collega�s in overleg met u direct aan de slag.


De registertherapeut: een zeker gevoel

 

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing.

Wie aan de kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Al onze medewerkers staan geregistreerd als registerfysiotherapeut! Uw lichaam verdient immers de beste behandeling!


Lees de voorwaarden van uw zorgverzekering

 

Uw indicatie bepaalt of de fysiotherapeutische behandeling vergoed wordt door de basisverzekering. Sinds een aantal jaren wordt er onderscheidt gemaakt tussen indicaties die langdurig of chronisch fysiotherapie behoeven en indicaties die af kunnen met kortdurende fysiotherapie. Indien uw indicatie recht geeft op langdurige fysiotherapie dan zal de basisverzekering dit vergoeden vanaf de 21e behandeling. De basisverzekering verlangt voor deze vergoeding een verwijzing van een arts. Voor de eerste 20 behandelingen kunt u wellicht aanspraak maken op uw aanvullende verzekering

Kortdurende fysiotherapie wordt niet vergoed uit de basisverzekering. De meeste verzekeraars vergoeden dit vanuit de aanvullende verzekering.


Hulp nodig bij uw polisvoorwaarden?

 

Voor een overzicht verwijzen wij u naar de site www.fysiotherapie.nl. Hier wordt dagelijks gewerkt aan overzichten van de verschillende ziektekostenverzekeringen waarin de vergoeding van fysiotherapie wordt toegelicht. Als u uw eigen polisvoorwaarden naleest en nog twijfelt over hetgeen u leest, neem dan gerust contact met ons op.


Geen aanvullende verzekering afgesloten?

 

Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten en u zich afvraagt of wij u van dienst kunnen zijn, neemt u dan contact met ons op. Tijdens de eerste afspraak kunnen wij u van dienst zijn met:
• En goed fysiotherapeutisch onderzoek
• Adviezen voor uw herstel en
• Een indicatie over de te verwachten kosten.


Prijslijst fysiotherapie 2017

 
Uw ziektenkostenverzekering vergoedt bijna altijd uw fysiotherapie.
Bent u niet verzekerd of bent u onze debiteur dan hanteren wij de volgende prijzen:

standaard behandeling  € 37,00
Intake na verwijzing  € 37,00
Behandeling aan huis  € 47,00
Manuele therapie  € 46,00
Oedeem therapie  € 46,00
Niet nagekomen afspraak
behandelingen die 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet berekend   
 € 37,00

Screening
 € 15,00
Intake incl. screening  € 37,00
Telefonisch consult  gratis

Alle behandelingen worden direct contant afgerekend (pinnen kan bij het postkantooor, Rademakerstraat 99)
Dit is een verkorte prijslijst. Onze volledige prijslijs en onze betalingsvoorwaarden ontvangt u op verzoek.


Klachtenregeling

  Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere pati�nten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij pati�ntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Lees meer over wat deze instanties voor u kunnen betekenen. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

In onze wachtkamer vindt u bovendien een folder van het KNGF met meer informatie en een ideeën- en klachtenbox.


U kunt ons op werkdagen bereiken

  U kunt ons bellen 0346-352445
U ontvangt dan snel, veelal binnen enkele uren, zo mogelijk direct, antwoord.

Een email sturen naar: info@fysioSoesterberg.nl
of een fax sturen naar: 0346-354456
Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en uw vraag. U ontvangt binnen één werkdag van ons antwoord.

Deze service bieden wij aan alle patiënten uit Soesterberg en directe omgeving.